2018 uniwersalne parkowanieB36 01W dniach 12 - 13 lipca 2018 roku w Warszawie odbywa się III Szczyt Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej oraz uroczystości uczczenia 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej.

W związku z tym strażnicy miejscy od 9 lipca prowadzili akcję informacyjną wśród właścicieli aut parkujących na ulicach objętych czasowym zakazem parkowania. Poinstruowano administratorów poszczególnych posesji. Każdorazowo w tym rejonie parkują setki aut. Strażnicy miejscy rozdali lub pozostawili w widocznych miejscach, np. za szybami pojazdów, ponad 2000 ulotek informacyjnych. Wielu kierowców dzięki tym działaniom uniknęło kłopotów. Część kierowców poinformowano osobiście o zbliżających się utrudnieniach. Niestety nie wszyscy dostosowali się do nowej organizacji ruchu.

Jak informuje zastępca naczelnika I Oddziału Terenowego Andrzej Snopkiewicz: - Strażnicy miejscy wszczęli 47 procedur zmierzających do ukarania kierowców pod ich nieobecność. Zlecono również usunięcie 39 pojazdów, dwaj kierowcy po informacji przeparkowali swoje auta osobiście.

Strażnicy Miejscy przeprowadzili również akcję informacyjną wśród mieszkańców. Dotyczyła ona potencjalnych niebezpieczeństw: podejrzanych pakunków, toreb pozostawionych bez opieki lub podejrzanie zachowujących się osób. Każdy z mieszkańców otrzymał dane kontaktowe do Straży Miejskiej wraz z prośbą o współpracę.

W ramach zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa przebywającym na terenie Warszawy delegacjom oraz mieszkańcom podjęto szerokie działania logistyczne polegające na wprowadzeniu ograniczeń w ruchu i parkowaniu pojazdów na trasach przejazdów VIP-ów oraz w miejscach ich pobytu.

W działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa strażnicy miejscy współpracują z Policją i Służbą Ochrony Państwa. Obecnie Straż Miejska prowadzi działania zabezpieczające porządek publiczny w otoczeniu miejsc pobytu VIP-ów oraz prowadzi czynności na rzecz ochrona życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.

Przypominamy o czasowym zakazie parkowania w rejonach :
Hotelu Regent, ulice Belwederska i Spacerowa do godziny 20:00, w dniu 13 lipca.
W okolicach Parlamentu RP ulica Maszyńskiego oraz Górnośląska do 18:00, w dniu 12 lipca.
Do godziny 16:00 , 13 lipca ulice :
ul. Podwale – obustronnie na odcinku od ul. Senatorskiej do ul. Kapitulnej;
ul. Senatorska – obustronnie na odcinku od ul. Miodowej do ul. Podwale;
ul. Piwna – obustronnie na odcinku od placu Zamkowego do ul. Zapiecek;
ul. Świętojańska – obustronnie na odcinku od placu Zamkowego do ul. Zapiecek;
ul. Dziekania – obustronnie na całej długości;
ul. Kanonia – obustronnie na całej długości;
ul. Jezuicka – obustronnie na całej długości;
ul. Celna – obustronnie na całej długości;
ul. Brzozowa – obustronnie na całej długości;
ul. Mostowa – obustronnie na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Bugaj;
ul. Boleść – obustronnie na całej długości.

Okolice Arkad Kubickiego do godziny 16:00, w dniu 13 lipca.
ul. Nowy Zjazd – obustronnie na całej długości;
ul. Grodzka – obustronnie na całej długości;
ul. Bugaj – obustronnie na całej długości;
parking pod al. Solidarności (Mostem Śląsko-Dąbrowskim) pomiędzy ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd.

Wyłączenie z ruchu kołowego (nie dotyczy pojazdów uprawnionych), dotyczy także komunikacji miejskiej:
parking pod al. Solidarności (Mostem Śląsko-Dąbrowskim) pomiędzy ul. Grodzką, a ul. Nowy Zjazd.
Szeroko zakrojona akcja prewencyjno-informacyjna, Straży Miejskiej zaprocentowała zwiększeniem świadomości bezpieczeństwa wśród kierowców oraz mieszkańców.