2018 06 konferencja 0411 maja rozpoczął się 4. Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas konferencji poświęconej w szczególności bezpieczeństwu dzieci swoje wystąpienie miała także stołeczna Straż Miejska.

Fundacja #EVERYLIFE założyła sześć głównych praw dziecka do rozwoju we współczesnym świecie. Organizatorzy WTBRD przełożyła te punkty do zasad ruchu drogowego, w ten sposób tworząc podstawy do konferencji, jak odbyła się 13 czerwca. Na spotkaniu zorganizowanym przez Fundację „Drogi Mazowsza” oraz Polski Związek Motorowy była mowa o prawach najmłodszych do bezpiecznej drogi, edukacji, bezpiecznego odkrywania świata, życia bez przemocy i bycia słuchanym. O szóstym prawie, do czystego powietrza, mówiła kierownik Referatu Kontroli Środowiska Anna Krzeczkowska, prezentując informacje dotyczące interwencji Straży Miejskiej związanych z czystym powietrzem. Badania prowadzone są przez strażników z pomocą mobilnych laboratoriów pomiarowych, popularnie nazywanych „smogowozami” – są one na wyposażeniu formacji od końca 2016 roku, tylko w ubiegłym roku mobilne laboratoria wykonały ponad 900 pomiarów jakości powietrza.

  • 2018_06_konferencja_01
  • 2018_06_konferencja_02
  • 2018_06_konferencja_03
  • 2018_06_konferencja_04