2018 02 spotkanie ogrodki dzialkowe 025 lutego br. na zaproszenie Polskiego Związku Działkowców przedstawiciele Oddziału Ochrony Środowiska uczestniczyli w naradzie szkoleniowej.

Zaproszenie, które przedstawiciele Oddziału otrzymali to wynik kontroli, realizowanych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w minionym roku, gdzie funkcjonariusze Referatu Kontroli Środowiska ujawnili pewne nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi.

Podczas szkolenia dla Prezesów ROD Kierownik Referatu ds. Kontroli Środowiska Pani Anna Krzeczkowska przedstawiła zadania jakie realizuje Oddział Ochrony Środowiska. Przedstawiono i omówiono obowiązki, jakie ciążą na użytkownikach ROD wynikające z Ustawy o odpadach i regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie M.St. Warszawy. Omówiono szczegółowo proces termicznego przekształcania odpadów.

Funkcjonariusze w czasie szkolenia chętnie odpowiadali na pytania , rozwiewali wątpliwości związane z użytkowaniem grilla czy problemem spalania gałęzi i liści.

Uczestniczy szkolenie byli bardzo zadowoleni, docenili obecność strażników i obiecali wnioskować o częstsze spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

2018 02 spotkanie ogrodki dzialkowe 012018 02 spotkanie ogrodki dzialkowe 022018 02 spotkanie ogrodki dzialkowe 03