2018 01 wizyta chinskiej delegacji 04Stołeczna Straż Miejska gościła delegację Akademii Policyjnej i Biura Bezpieczeństwa w Szanghaju.

Goście, wśród których był zastępca Prezydenta Akademii Policyjnej, Yong Han wraz z Yu Chen i Jian Zhongiem z tej samej placówki oraz Shaojie Yao, Chenhua Su i Guangming Liu, dyrektorzy z Biura Bezpieczeństwa w Szanghaju, obejrzeli Centralne Stanowisko Kierowania straży oraz zapoznali się z zakresami obowiązków i organizacją pracy naszej jednostki. Mieli też wiele pytań dotyczących rozwiązań prawnych, regulujących pracę Straży Miejskiej oraz sposobów realizacji zgłoszeń i interwencji.

  • 2018_01_wizyta_chinskiej_delegacji_01
  • 2018_01_wizyta_chinskiej_delegacji_02
  • 2018_01_wizyta_chinskiej_delegacji_03
  • 2018_01_wizyta_chinskiej_delegacji_04
  • 2018_01_wizyta_chinskiej_delegacji_05
  • 2018_01_wizyta_chinskiej_delegacji_06