2018 01 raport baner

Więcej zgłoszeń dotyczących ochrony środowiska, zwierząt i parkowania, ale za to mniej przypadków zakłócania porządku publicznego i spożywania alkoholu. Ponad 560 tys. zgłoszeń wpłynęło do straży miejskiej w 2017 r. – to rekordowa liczba. Szczegółowe dane znaleźć można pod tym linkiem: Podsumowanie działań Straży Miejskiej m. st. Warszawy w 2017 r. – wybrane dane

Co 56 sek. kolejne zgłoszenie

565679 zgłoszeń wpłynęło do straży miejskiej w 2017 r. – to o ponad 36 tys. zgłoszeń więcej niż rok wcześniej, a na przestrzeni ostatnich 5 lat aż o ponad 123 tys. zgłoszeń więcej.

2018 01 raport 2017 01

W ciągu doby rejestrowano średnio 1,5 tys. zgłoszeń. Było ich mniej w weekendy, za to najwięcej od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-13.00.

2018 01 raport 2017 02

75% wszystkich zgłoszeń wpłynęło od mieszkańców. Najwięcej z dzielnic: Śródmieście, Mokotów, Wola i Praga Południe. W porównaniu do 2016 r. liczba zgłoszeń od mieszkańców wzrosła o ok. 15%.

 Ochrona porządku publicznego – mniej przypadków zakłócania i spożywania alkoholu

Do straży miejskiej wpłynęło ponad 148 tys. zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego – to mniej aż o 11% niż rok wcześniej. Aż o 26% mniej zdarzeń odnotowano w związku ze spożywaniem alkoholu i o 9% mniej w związku z zakłócaniem porządku publicznego.

2018 01 raport 2017 032018 01 raport 2017 04

 Utrzymująca się tendencja spadkowa to m.in. efekt konsekwentnie realizowanych przez strażników miejskich działań interwencyjnych i prewencyjnych podejmowanych cyklicznie w miejscach szczególnie zagrożonych wystąpieniem tych zjawisk, będących jednocześnie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

2018 01 raport 2017 052018 01 raport 2017 06

Jednym z obszarów objętych częstymi kontrolami, które miały zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, jak i chronić infrastrukturę, była komunikacja zbiorowa. W 2017 r. straż miejska interweniowała w środkach komunikacji zbiorowej w przypadku 11617 zdarzeń.

2018 01 raport 2017 07

Istotnym elementem codziennych działań wpływających na utrzymanie porządku publicznego, a jednocześnie stanowiących odciążenie dla Policji, było podejmowanie z ulic miasta osób w stanie nietrzeźwości. W 2017 r. strażnicy podjęli 19812 osoby nietrzeźwe - 52% z „ulicy”, 24% od Policji oraz 15% od Pogotowia Ratunkowego.

Działania strażników doprowadziły również do ujęcia i przekazania Policji 623 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, w tym najczęściej osób poszukiwanych, posiadających środki odurzające, nietrzeźwych kierujących i osoby podejrzane o dokonanie dewastacji. 

Znacznego zaangażowania wymagało od straży miejskiej również zabezpieczenie imprez i zgromadzeń publicznych, które odbywały się na terenie miasta. W 2017 r. wpłynęło 2734 informacji o organizowanych wydarzeniach, które objęto stałym lub doraźnym nadzorem. Łącznie do obsługi zabezpieczeń skierowano 6378 strażników.

7,3 tys. służb patrolowych w rejonie szkół – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

7337 służb patrolowych, w tym ponad 1,5 tys. patroli szkolnych wspólnych z Policją skierowano w rejon placówek szkolnych, dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Strażnicy podjęli również czynności wobec 6216 osób nieletnich m.in. uchylających się od obowiązku szkolnego, stosujących używki czy podejrzanych o dokonanie czynów zabronionych.

2018 01 raport 2017 09

Działania kontrolne dostosowywano również do bieżących potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe. W szczególnym zainteresowaniu funkcjonariuszy pozostawało bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły. Przed rozpoczęciem roku szkolnego strażnicy miejscy przeprowadzili kontrole infrastruktury m.in. drogowej w pobliżu 400 szkół, a wraz z rozpoczęciem roku szkolnego przez pierwsze dwa tygodnie w godzinach porannych i popołudniowych funkcjonariusze pomagali bezpiecznie dojść do szkoły uczniom 50 wytypowanych wspólnie z Policją szkół. Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych dzieci, strażnicy miejscy w 2017 r. skontrolowali stan ponad 940 placów zabaw.

2018 01 raport 2017 08

Stolica wolna od nielegalnych straganów

W 2017 r. strażnicy przeprowadzili 13595 interwencji dotyczących nielegalnego handlu. W odróżnieniu od 2016 r., w roku ubiegłym w 308 miejscach przeprowadzono zajęcia towarów, w których zabezpieczono łącznie 2782 depozyty. Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie dzielnic: Śródmieście – 3203, Mokotów – 2874 , Praga Południe – 1237 oraz Praga Północ – 1055.

W 89 wystąpieniach poinformowano Urząd Kontroli Skarbowej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych o 105 osobach trudniących się procederem i naruszających obowiązujące przepisy. Osobne wystąpienie skierowano do Prokuratury Rejonowej przedstawiając mechanizmy działania zorganizowanych grup, prowadzących proceder nielegalnego handlu na ulicach stolicy, do którego wykorzystywani są emeryci, renciści, bezrobotni, a także nieletni.

2018 01 raport 2017 10

Konsekwentne działania okazały się zdecydowanie nie na rękę organizatorom nielegalnego handlu, którzy nie wahali się użyć przemocy wobec interweniujących funkcjonariuszy. Kilkakrotnie doszło do ataku kwasem masłowym na pracowników straży miejskiej wykonujących te czynności. Kilku z nich zostało poszkodowanych i wymagało leczenia, skażeniu uległy także pojazdy służbowe. Pomimo tych ataków strażnicy nie zaprzestali swoich działań, a odpowiedzialne za napaści osoby zostały ujęte i będą odpowiadać także za inne przestępstwa, jakich się dopuściły.

Przez długi okres likwidacja lub ograniczenie tego zjawiska były utrudnione z powodu braku skutecznych przepisów i narzędzi prawnych możliwych do zastosowania wobec osób trudniących się tym procederem, a możliwość ukarania handlujących mandatem karnym (bez względu na jego wysokość) nie była żadną dolegliwością dla tych osób. Ta sytuacja zmieniła się w lipcu ubiegłego roku. Po wynajęciu kontenera chłodniczego zabezpieczane towary spożywcze były w nim przechowywane.

Nielegalny handel to proceder naruszający wiele obowiązujących przepisów, takich jak przepisy podatkowe, sanitarno-porządkowe i epidemiologiczne. Osoby trudniące się nim dopuszczały się wykroczeń zajmując bez zezwolenia teren pod prowadzoną przez siebie działalność i prowadząc ją bez wymaganych zgłoszeń do ewidencji działalności gospodarczej, a nawet przestępstw, wprowadzając do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń, znaków akcyzy, towarów podrobionych, prowadząc handel bez kas fiskalnych. Sam handel odbywa się w warunkach urągającym podstawowym zasadom higieny a sprzedający nie mają wymaganych badań lekarskich niezbędnych w obrocie artykułami spożywczymi.

 

  • 2018_01_raport_2017_01
  • 2018_01_raport_2017_02
  • 2018_01_raport_2017_03
  • 2018_01_raport_2017_04
  • 2018_01_raport_2017_05
  • 2018_01_raport_2017_06
  • 2018_01_raport_2017_07
  • 2018_01_raport_2017_08
  • 2018_01_raport_2017_09
  • 2018_01_raport_2017_10