uniwersalne notatnik 03Muszą być atestowane, pochodzić z legalnego źródła, mieć załączoną instrukcję w języku polskim, a ich opakowania nie mogą być uszkodzone - strażnicy miejscy rozpoczęli już kontrole stoisk handlowych z materiałami pirotechnicznymi. Funkcjonariusze sprawdzają również, czy osoby prowadzące sprzedaż mają zgodę od zarządcy na zajęcie terenu i przypominają im o konsekwencjach sprzedaży fajerwerków osobom nieletnim.

Fajerwerki, petardy i sztuczne ognie to nie tylko zabawa i sposób na uczczenie nadchodzącego nowego roku, ale często to niebezpieczne narzędzie szczególnie w rękach osób nieletnich, nietrzeźwych czy bagatelizujących podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Strażnicy miejscy rozpoczynają kontrole punktów sprzedaży wyrobów pirotechnicznych i sprawdzają m.in., czy oferowane warszawiakom wyroby spełniają wymagane prawem normy i nie trafiają do rąk dzieci i młodzieży.

Mundurowi weryfikują, czy wyroby mają odpowiednie atesty, dołączoną instrukcję obsługi w języku polskim, a opakowania nie mają wad mechanicznych – nie są uszkodzone, naruszone itp. Funkcjonariusze sprawdzają, czy osoby handlujące mają pozwolenie zarządcy na zajęcie danego terenu. Przypominają również sprzedawcom o bezwzględnym zakazie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych osobom poniżej osiemnastego roku życia.

- W ostatnich latach obserwujemy znaczny spadek nieprawidłowości. Jest w tym zasługa zarówno świadomości społecznej mieszkańców, jak i skrupulatnie prowadzonych przez nas kontroli. Warszawiacy chcą kupować bezpieczne, sprawdzone i legalne produkty, a nasze kontrole mają im to zapewnić – mówi Marcin Pawlak, zastępca naczelnika V Oddziału Terenowego, i przypomina, że jeśli ktoś jest świadkiem zakupu fajerwerków przez osobę nieletnią, to powinien jak najszybciej zgłosić to odpowiednim służbom. Pozwoli to uniknąć przykrych konsekwencji związanych z nieodpowiedzialnym użyciem fajerwerków. Ponadto należy pamiętać, że sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18. roku życia jest przestępstwem.

Zadbajmy o bezpieczną zabawę

- Straż miejska przypomina podstawowe zasady, które pomogą nam zadbać o własne bezpieczeństwo:
- Fajerwerki należy kupować tylko w sprawdzonych punktach. Ich opakowania nie mogą być uszkodzone, zgniecione czy naruszone.
- Zakupione materiały pirotechniczne muszą być przechowywane w suchych miejscach, z dala od źródeł ciepła.
- Przed odpaleniem fajerwerków należy dokładnie zapoznać się z instrukcją – musi być ona w języku polskim.
- Odpalanie fajerwerków dozwolone jest wyłącznie na dworze – nigdy w domu, na balkonie, w pobliżu skupisk ludzi.
- Zadbajmy o to, by materiały pirotechniczne nie były odpalane przez osoby nietrzeźwe.
- Nigdy nie podchodźmy do materiałów, które nie wybuchły.
- Nie wolno ingerować w konstrukcję wyrobu, np. rozbierać go lub łączyć kilku wyrobów pirotechnicznych.

Zwyczajowo dopuszcza się odpalanie materiałów pirotechnicznych tylko 31 grudnia oraz 1 stycznia. Użycie ich poza tymi dniami może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości nawet do 500 złotych (art. 51 Kodeksu Wykroczeń).

 

Referat Prasowy