2017 12 chinczycy hunan 1Ośmioosobowa delegacja Biura Bezpieczeństwa w Hunan podczas pobytu w Warszawie poznawała nasze metody zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom.


Na zaproszenie Komendanta Straży Miejskiej z wizytą do Warszawy przybyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa chińskiej prowincji Hunan. Goście, wśród których był Generalny Zastępca Dyrektora Biura Yuan Youfang, rozmawiali o utrzymaniu porządku publicznego i porządku na drogach w Warszawie oraz zadaniach, z jakimi spotyka się warszawska Straż Miejska i poznawali rolę jednostki w zapewnianiu ładu w mieście.

  • 2017_12_chinczycy_hunan_1
  • 2017_12_chinczycy_hunan_2
  • 2017_12_chinczycy_hunan_3
  • 2017_12_chinczycy_hunan_4
  • 2017_12_chinczycy_hunan_5
  • 2017_12_chinczycy_hunan_6