2017 12 warsztaty mandaty 04Strażnicy miejscy z Referatu ds. Kontroli Środowiska przeprowadzili kontrole dwóch warsztatów na Pradze Południe i Targówku. Efektem tych czynności było aż 5 mandatów.

Funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę warsztatu na terenie Pragi Południe. Podczas czynności ujawniono szereg nieprawidłowości. Polegały one między innymi na niewłaściwej gospodarce odpadami, magazynowaniu odpadów bez wymaganych zezwoleń. Ponadto po kontroli paleniska strażnicy zauważyli ślady wskazujące na wypalanie kabli i spalanie odpadów. Za powyższe wykroczenia strażnicy nałożyli trzy mandaty.

Drugi z warsztatów znajdował się na terenie Targówka. Właściciel do ogrzewania pomieszczeń warsztatowych używał pieca na zużyty olej silnikowy. Strażnicy nakazali aby bezzwłocznie zaprzestano używania tego pieca. W trakcie dalszych czynności ustalono, że wśród odpadów komunalnych znajdują się odpady pochodzące z działalności warsztatowej. Właściciel został ukarany dwoma mandatami.

Strażnicy Oddziału Ochrony Środowiska nakazali uprzątnięcie terenu i przywrócenie właściwej gospodarki odpadami w kontrolowanych warsztatach. Ponadto nakazano stosowanie właściwego paliwa. Strażnicy zapewnili, że do warsztatów wrócą i sprawdzą czy naprawiono uchybienia.

  • 2017_12_warsztaty_mandaty_01
  • 2017_12_warsztaty_mandaty_02
  • 2017_12_warsztaty_mandaty_03
  • 2017_12_warsztaty_mandaty_04
  • 2017_12_warsztaty_mandaty_05
  • 2017_12_warsztaty_mandaty_06
  • 2017_12_warsztaty_mandaty_07
  • 2017_12_warsztaty_mandaty_08
  • 2017_12_warsztaty_mandaty_09