2017 12 choinki handelMuszą pochodzić z legalnej wycinki i być sprzedawane w miejscach do tego wyznaczonych przez zarządcę terenu – już wkrótce rozpoczną się pierwsze kontrole punktów sprzedaży świątecznych drzewek.

Strażnicy miejscy zadbają, aby drzewka, które trafią do naszych domów, pochodziły z legalnych plantacji. Sprawdzą, czy zostały one dopuszczone do wycinki, a osoba sprzedająca zgłosiła działalność gospodarczą i ma zgodę od zarządcy terenu na zajęcie danego miejsca.

- Z naszych doświadczeń wynika, że handel choinkami może rozpocząć się już za kilka dni. Główny cel naszych działań kontrolnych w okresie przedświątecznym to wyeliminowanie przypadków wprowadzania do sprzedaży roślin pochodzących z kradzieży czy dzikiej wycinki – mówi Andrzej Krysik, zastępca naczelnika VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Dodaje, że sami również powinniśmy zwracać uwagę na to, od kogo i gdzie kupujemy drzewka. Jak rozpoznać, czy są one pozyskane w legalny sposób? Rośliny sprzedawane przez pośredników muszą być ometkowane, a sprzedawca musi posiadać przy sobie dowód zakupu. - Drzewka sprzedawane bezpośrednio przez hodowców nie muszą być w ten sposób oznaczone, ale sam właściciel plantacji ma obowiązek mieć przy sobie dokument z informacją, że zostały one dopuszczone do wycinki – informuje Andrzej Krysik. Dodatkowo każdy sprzedawca powinien też okazać strażnikom dokument potwierdzający legalność zajęcia terenu, na którym odbywa się handel, musi też mieć wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Kontrole prowadzone są na terenach miejskich, gminnych oraz spółdzielczych. W wybrane dni działania zostaną przeprowadzone wspólnie z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich.

Prowadzone co roku działania przynoszą efekty. Jak podkreślają strażnicy – jest coraz lepiej. W ubiegłym roku nie odnotowano większych nieprawidłowości, w tym sprzedaży roślin pochodzących z kradzieży. Kontrole będą prowadzone do 24 grudnia włącznie. Po świętach funkcjonariusze sprawdzą, czy handlarze uprzątnęli zajmowany teren.

Referat Prasowy

2017 12 choinki handel