2017 11 wszystkich swietych 03Niemal 2 tys. razy interweniowali strażnicy miejscy podczas działań „Znicz” i „Hiena” prowadzonych od piątku 27 października w rejonach stołecznych nekropolii. Mimo podejmowanych interwencji funkcjonariusze oceniają, że święta minęły spokojnie. O bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny dbało ponad 900 strażników miejskich.

Działania prewencyjne realizowane w ramach akcji „Znicz" i „Hiena" miały zapewnić bezpieczeństwo osobom odwiedzającym cmentarze, zapobiegać przypadkom kradzieży, dewastacji, czynom chuligańskim i utrzymać płynność ruchu oraz drożność ciągów komunikacyjnych na cmentarzach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

- Z uwagi na doświadczenia z ubiegłych lat, w wytypowanych miejscach konieczne było wprowadzenie przez strażników wygrodzeń uniemożliwiających pozostawianie pojazdów w miejscach do tego niewyznaczonych. Niestety, pomimo licznych apeli służb o zwracanie uwagi na zmienioną w pobliżu nekropolii organizację ruchu, kierowcy nie zawsze stosowali się do tymczasowych zmian. Kierujący pojazdami m.in. tamowali i utrudniali ruch w bezpośrednim otoczeniu cmentarzy, pozostawiali pojazdy na terenach zielonych czy chodnikach – mówi Maciej Świątek, Naczelnik VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Ok. tysiąca kierowców, którzy m.in. zignorowali wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, musi liczyć się z konsekwencjami.

Strażnicy prowadzili również kontrole stoisk handlowych. W 113 przypadkach stwierdzono, że handel prowadzony jest nielegalnie bez wymaganych zgód, a dodatkowo część nielegalnych stoisk utrudniała ruch pieszych.

Funkcjonariusze straży miejskiej pomagali także mieszkańcom w różnych sytuacjach. Wielokrotnie udzielali pomocy osobom, które zgubiły się bądź zabłądziły na cmentarzach. Wskazywali kierowcom miejsca wyznaczone do parkowania, pomagali przy wyjeździe z parkingów.

Przykładowo: na ul. Wóycickiego strażnicy miejscy pomogli ok. 75-letniej kobiecie która przewróciła się i odniosła obrażenia, w Wawrze służby pomogły ok. 70-letniej kobiecie, która po wyjściu z cmentarza, chcąc skrócić drogę powrotną do domu, szła przez las i ugrzęzła w podmokłym gruncie. Funkcjonariusze pomogli również 7-letniemu chłopcu, który zgubił się na cmentarzu Powązkowskim.

- W rejonie cmentarza Północnego funkcjonariusze również odnaleźli niepełnosprawnego mężczyznę, którego zaginięcie zgłosiła matka. Tego dnia o pomoc poprosiła też kobieta, która zauważyła na cmentarzu zagubioną ok. 4-letnią dziewczynkę. Tuż po zmroku, również na cmentarzu Północnym, strażnicy miejscy zwrócili uwagę na 8-letnią dziewczynkę, która była bez opieki rodziców, chwilę później odnaleźli jej 4-letniego brata. Na szczęście we wszystkich tych przypadkach w ciągu kilku minut odnaleźli się opiekunowie – opowiada Romuald Modzelewski, Naczelnik V Oddziału Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Do działań „Znicz” i „Hiena”, prowadzonych od piątku, skierowano ponad 900 strażników miejskich.

Referat Prasowy

  • 2017_11_wszystkich_swietych_01
  • 2017_11_wszystkich_swietych_02
  • 2017_11_wszystkich_swietych_03
  • 2017_11_wszystkich_swietych_04