2017 10 brd krakowStołeczni strażnicy miejscy przygotowali film edukacyjny, z pomocą którego powstaną programy edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć w Miasteczku Ruchu Drogowego.

Film prezentuje prawidłowe zachowania rowerzystów, oraz sfilmowane przykłady wizualizują prawa i obowiązki rowerzystów, zapisane w ustawie Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Jako film edukacyjny będzie służyć jako materiał edukacyjny dla kandydatów na rowerzystów i rowerzystów a także przez nauczycieli wychowania komunikacyjnego i rodziców.
Film został zaprezentowany w Krakowie 3 października. Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Sekretarz w Małopolskiej Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po obejrzeniu w obecności st. insp. Krzysztofa Szymańczaka oraz str. Huberta Dobrzyńskiego filmu wydał mu pozytywną rekomendację.
Film stanie się podstawą do przygotowania programów edukacyjnych realizowanych m.in. w stacjonarnym Miasteczku Ruchu Drogowego w Warszawie, administrowanym przez Straż Miejską.

2017 10 brd krakow2017 10 brd rekomendacja