2017 09 smieci slupska 1Systematyczne działania Referatu ds. Ochrony Środowiska przynoszą efekty – w kolejnych lokalizacjach po kontrolach strażników zniknęły zalegające tam śmieci.

Jeszcze w lipcu podczas kontroli okolic Słupskiej funkcjonariusze natrafili na posesję, gdzie śmieci na posesji były kompletnie zmieszane – odpady komunalne wraz z niebezpiecznymi odpadami, resztkami olejów samochodowych czy pojemnikami po płynach eksploatacyjnych do wszelkich pojazdów. Strażnicy nakazali uporządkowanie terenu.

Podobna sytuacja była przy Środkowej – tam mieszkańcy wielokrotnie monitowali zarządcę posesji o uprzątnięcie gabarytów z podwórka oraz zwracali uwagę firmie odbierającej śmieci, że jeden z pojemników został podpalony i nie nadaje się do użytku. Na próżno. Dopiero interwencja Straży Miejskiej oraz nałożone na winnych sankcje przyniosły rezultat.

W obu tych miejscach po kolejnej kontroli nie stwierdzono uchybień.

 • 2017_09_smieci_slupska_1
 • 2017_09_smieci_slupska_2
 • 2017_09_smieci_slupska_3
 • 2017_09_smieci_slupska_4
 • 2017_09_smieci_slupska_5
 • 2017_09_smieci_slupska_6
 • 2017_09_smieci_slupska_7
 • 2017_09_smieci_slupska_8
 • 2017_09_smieci_slupska_9
 • 2017_09_smieci_srodkowa_1
 • 2017_09_smieci_srodkowa_2
 • 2017_09_smieci_srodkowa_3
 • 2017_09_smieci_srodkowa_4
 • 2017_09_smieci_srodkowa_5
 • 2017_09_smieci_srodkowa_6