2017 06 koniec roku szkolnego 00Dzień, w którym rozbrzmiewa ostatni dzwonek to czas radosnego świętowania. Bywa, że spotkaniom organizowanym przez uczniów towarzyszy alkohol i niebezpieczne zachowania. Od wczesnych godzin porannych strażnicy miejscy dbają o to, aby ostatni dzień roku szkolnego był spokojny i bezpieczny.

- Funkcjonariusze są obecni w miejscach gromadzenia się młodzieży szkolnej. Ten szczególny dla wszystkich uczniów dzień – rozpoczęcie długo wyczekiwanych wakacji – jest czasem beztroski i radości. Przede wszystkim jednak ma być bezpieczny i spokojny. Tego oczekują od nas mieszkańcy. Jak co roku wychodzimy tym oczekiwaniom naprzeciw i prowadzimy działania prewencyjne, które mają zapewnić najmłodszym warszawiakom i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa. Nasi funkcjonariusze będą obecni we wcześniej wytypowanych miejscach, w których najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zachowań – tłumaczy Andrzej Snopkiewicz, zastępca naczelnika I Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Strażnicy zwracają również uwagę na to, czy placówki handlowe prowadzące sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych nie sprzedają ich osobom nieletnim. W działania, które potrwają do późnych godzin wieczornych, zaangażowani są funkcjonariusze ze wszystkich oddziałów terenowych, w tym strażnicy z referatów szkolnych.

Referat Prasowy

2017 06 koniec roku szkolnego 002017 06 koniec roku szkolnego 01