2017 06 kontrole placow zabaw 01Strażnicy miejscy skontrolowali ponad 940 placów zabaw. Stan większości nie budził zastrzeżeń. Część wyposażenia miejsc rekreacji najmłodszych wymagała jednak napraw. Strażnicy najczęściej zalecali wymianę lub naprawę uszkodzonych zabawek, piaskownic i ławek.

 

Stan zabawek, ogrodzeń, piaskownic, nawierzchni, czystość placu oraz obecność i czytelność tablic informacyjnych - na to przede wszystkim zwracali uwagę strażnicy miejscy w trakcie prowadzonych kontroli. Wiosenne przeglądy przeprowadzono na 942 placach zabaw.

Wśród stwierdzonych 202 nieprawidłowości najwięcej dotyczyło uszkodzonych elementów zabawowych - 28%, zniszczonych ławek - 15%, zanieczyszczonych i uszkodzonych piaskownic - 12%, uszkodzonych ogrodzeń - 11%, zanieczyszczonej nawierzchni - 8%, uszkodzonych lub nieczytelnych tablic informacyjnych - 8%.

- Część wyposażenia placów zabaw w wyniku działania niesprzyjających warunków atmosferycznych, eksploatacji lub niewłaściwego użytkowania, a także aktów wandalizmu, wymagała naprawy. Zalecaliśmy administratorom aby w jak najszybszym terminie usuwali nieprawidłowości, a wykonanie zaleceń sprawdzaliśmy w trakcie późniejszych rekontroli - mówi Marcin Pawlak, zastępca naczelnika V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Większość administratorów placów zabaw od razu usuwała nawet najdrobniejsze uszkodzenia. Przykładowo na jednym z bielańskim placów zabaw administrator uzupełnił m.in. ubytki w jednej z zabawek, na innym wymienione zostały fragmenty uszkodzonego ogrodzenia i zniszczonych ławek. Natomiast na jednym z placów zabaw na terenie Ochoty wymieniono kompletnie zniszczoną piaskownicę, a na kolejnym - uszkodzone elementy drewniane urządzeń zabawowych.

- Część administratorów placów zabaw, na których stwierdziliśmy nieprawidłowości, zadeklarowała że place zostaną całkowicie zmodernizowane. Zalecaliśmy, aby do tego czasu place, lub też ich część, zostały odpowiednio zabezpieczone. Część placów zabaw, które jeszcze rok temu kontrolowaliśmy, została zlikwidowana. Pozytywne jest to, że powstają nowe, które są bezpieczne, atrakcyjne i stają się osiedlowymi miejscami rekreacji - ocenia Marek Kubicki, naczelnik VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W trakcie tegorocznych działań strażnicy skontrolowali 67 nowo powstałych miejsc, to dwa razy więcej niż rok temu. Zlikwidowanych zostało 37 obiektów.

Kontrolami objęto zarówno miejskie place zabaw i obiekty w parkach, jak również place będące w zarządzie administracji i spółdzielni osiedli mieszkaniowych.

Mimo zakończonego wiosennego przeglądu placów zabaw, jeśli mieszkańcy będą mieli zastrzeżenia do stanu użytkowanego placu zabaw, mogą przekazać informacje straży miejskiej i administratorom obiektów.

Referat Prasowy

 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_01
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_02
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_infografika_01
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_infografika_02
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_infografika_03
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_infografika_04
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_infografika_05
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_lawki
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_ochota_drabinka_01
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_ochota_drabinka_02
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_ochota_piaskownica_01
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_ochota_piaskownica_02
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_ogrodzenie
 • 2017_06_kontrole_placow_zabaw_urzadzenia