2017 06 MRD Lato w miescieWarszawa przygotowuje się do tegorocznej edycji Lata w Mieście. Straż Miejska proponuje wszystkim chętnym programy edukacyjne, prowadzące do poprawy bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.


W ramach oferty na lato w mieście 2017 Referat Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy proponuje uczestnikom program Wakacje ze Strażą Miejską, w ramach którego realizowane będą zajęcia w postaci spotkań edukacyjnych w placówkach oraz w oddziałach Straży Miejskiej m. st. Warszawy. Zajęcia przeznaczone są nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Ofertę znaleźć można TUTAJ.
Akcja Lato w Mieście to dla strażników kilkaset wizyt w placówkach oświatowych oraz kilka tysięcy godzin zajęć przeprowadzonych podczas tych spotkań.