2017 03 bezpieczna warszawiankaPierwszy dzień kalendarzowej wiosny to w uczniowskiej tradycji dzień dobrej zabawy i opuszczania lekcji. Jak co roku właśnie w taki sposób część młodzieży szkolnej planuje powitać długo wyczekiwaną wiosnę. Od wczesnych godzin porannych strażnicy prowadzą wzmożone działania prewencyjne. Priorytetem jest bezpieczeństwo uczniów, ograniczanie przypadków spożywania alkoholu w miejscach zabronionych ustawą oraz zapobieganie sprzedaży używek osobom nieletnim.

Aby uczcić ten dzień, zdarza się, że młodzi ludzie próbują zakupić używki, opuszczają zajęcia i witają nową porę roku spontanicznie gromadząc się w ulubionych miejscach.
Strażnicy miejscy w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny prowadzą działania prewencyjne ukierunkowane na bezpieczeństwo bawiącej się młodzieży. Częstszymi kontrolami zostały objęte okolice szkół i placówek oświatowych, osiedla, parki, skwery, tereny zielone, okolice centrów handlowych, nabrzeże Wisły. W działania zaangażowani są strażnicy miejscy ze wszystkich oddziałów terenowych.

- W akcję są zaangażowani przede wszystkim funkcjonariusze z patroli szkolnych. Wspierają ich strażnicy z referatów patrolowo-interwencyjnych. Patrole będą kontrolowały ściśle wyznaczone rejony. Strażnicy częściej sprawdzają wcześniej wytypowane przez siebie miejsca, w których chętnie gromadzi się młodzież szkolna. Działania skupiają się również na przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu i papierosów osobom, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia – informuje zastępca naczelnika VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy Andrzej Krysik.

W ubiegłym roku interweniowano wobec 140 nieletnich osób, głównie w związku ze spożywaniem alkoholu przez osoby nieletnie. W zależności od charakteru interwencji, strażnicy powiadamiali szkołę, opiekunów lub policję. Mimo tych przypadków w ocenie strażników miejskich ubiegłoroczny „dzień wagarowicza" był spokojny i bezpieczny. Nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.

Referat Prasowy