2017 03 wizyta delegacji policji z lotwy3 marca Straż Miejską m. st. Warszawy odwiedziła delegacja łotewskiej policji miejskiej. Goście poznali specyfikę pracy stołecznych strażników miejskich oraz ich najnowsze wyposażenie.


Delegacja zaproszona przez Krajową Radę Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP oraz Komisję Zakładową ZZFoPSMiG była zainteresowana bliższym poznaniem działalności straży miejskich w Polsce, a w szczególności największej jednostki w Warszawie. Grzegorz Staniszewski, naczelnik Wydziału Prewencji przedstawił zadania Straży Miejskiej m. st. Warszawy, a także omówił strukturę jednostki, specyfikę pracy funkcjonariuszy oraz przedstawił szeroki wachlarz prowadzonych działań. Nasi łotewscy koledzy po fachu w szczególności interesowali się specyfiką pracy profilaktycznej stołecznych strażników miejskich oraz działaniami prowadzonymi przez nich na rzecz ekologii. Po prezentacji goście z Łotwy zwiedzili Centralne Stanowisko Kierowania oraz sale, gdzie prowadzone są szkolenia funkcjonariuszy. Po Miasteczku Ruchu Drogowego oprowadził łotewskich policjantów miejskich Zbigniew Włodarczyk, zastępca Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy. Na koniec nasi goście poznali wyposażenie mobilnych laboratoriów Oddziału Ochrony Środowiska.

2017 03 wizyta delegacji policji z lotwy 012017 03 wizyta delegacji policji z lotwy 022017 03 wizyta delegacji policji z lotwy 032017 03 wizyta delegacji policji z lotwy 042017 03 wizyta delegacji policji z lotwy 052017 03 wizyta delegacji policji z lotwy 06