2017 02 kontrola1830 pojazdów, których kierowcy świadczyli usługi taksówkowe, skontrolowali w ubiegłym roku strażnicy miejscy. Kontrola uprawnień, dokumentów i prawidłowości oznakowania jest jednym z elementów działań, które mają zapewnić warszawiakom możliwości korzystania z bezpiecznych przejazdów taxi.

Działania kontrolne prowadzone są przez funkcjonariuszy zarówno w ramach codziennych interwencji, jak i działań o charakterze akcyjnym. Tylko w ubiegłym roku strażnicy skontrolowali 1830 pojazdów taxi. Średnio w trakcie co drugiej kontroli stwierdzane były nieprawidłowości. Najczęściej dotyczyły braku identyfikatora, niekompletnego lub niezgodnego z przepisami oznakowania taksówki.

- Z naszych obserwacji wynika, że za nieprawidłowym oznakowaniem pojazdu mogą kryć się znacznie poważniejsze nieprawidłowości, dlatego nasze kontrole są szczegółowe. Przykład – w trakcie jednej z interwencji zaczęło się od stwierdzenia braku hologramu na przedniej szybie, a skończyło na ujawnieniu braku identyfikatora i posługiwaniu się licencją wystawioną na innego kierowcę i inny pojazd – opowiada st. insp. Piotr Rombel z Referatu ds. Starego i Nowego Miasta Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W wyniku przeprowadzonych interwencji w 991 przypadkach czynności zakończono nałożeniem mandatów karnych, udzielono też 66 pouczeń, a w 22 sprawach skierowano do sądu wnioski o ukaranie.

- Mimo stwierdzanych nieprawidłowości, tak poważne przypadki, jak m.in. świadczenie usług taksówkowych bez niezbędnych uprawnień, czy też w ogóle bez uprawnień do prowadzenia pojazdów, są coraz rzadsze i jest to efekt m.in. naszych wzmożonych kontroli. Osoby, które świadczą usługi taksówkowe, w mojej ocenie, są świadome, że po prostu nie opłaca się realizować usług niezgodnie z przepisami. Mamy coraz więcej sygnałów od legalnie działających taksówkarzy, którzy pozytywnie oceniają nasze działania i są zainteresowani tym aby w ich środowisku nie było osób podszywających się czy oszukujących klientów – ocenia st. insp. Piotr Rombel.

Działania kontrolne realizowane przez strażników miejskich będą kontynuowane.

- Nadal będziemy weryfikować, czy kierowcy posiadają niezbędne dokumenty, będziemy sprawdzać prawidłowość oznakowania pojazdów, zwrócimy uwagę, czy wewnątrz pojazdu jest identyfikator z danymi i ze zdjęciem kierowcy oraz informacja o aktualnej cenie za kilometr kursu. Jeśli taksówkarz będzie uczciwy, klienci korzystający z jego usług będą bezpieczni – to właśnie jest głównym celem naszych działań – mówi Józef Stańko Naczelnik I Oddziału Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Strażnicy miejscy w ramach prowadzonych kontroli współpracują z Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, Policją, Urzędami Skarbowymi i ITD.

Referat Prasowy