Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

2017 01 szpital

Straż Miejska m.st. Warszawy wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy planuje działania edukacyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Proponujemy zajęcia realizowane na terenie szkół, ośrodków sportowych i instytucji z którymi współpracujemy zarówno w roku szkolnym jak również podczas ferii. Zajęcia prowadzone przez strażników miejskich odbywają się podczas dyżurów na terenie poszczególnych placówek otwartych dla uczestników akcji „Zima w Mieście" na terenie Warszawy.


Podczas akcji „Zima w mieście" Referat Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy proponuje program Bezpieczni zimą w Mieście w ramach którego realizowane będą zajęcia edukacyjne w formie dyskusji, konkursów, gier i zabaw.

Wolny czas spędzam aktywnie i bezpiecznie - zajęcia w formie gier i konkursów o charakterze sportowym. Podczas zajęć promujemy zasady gry fair play, utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Spotkania edukacyjne - zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci na temat:
- zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach w domu oraz na podwórku;
- pierwszej pomocy oraz informowania właściwych służb w nagłych sytuacjach;
- zadań Straży Miejskiej podczas wizyty dzieci na oddziałach terenowych straży (prezentacja specjalistycznego sprzętu i wyposażenia).

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży przebywających na zajęciach dydaktyczno - sportowych czuwać będą patrole a w razie potrzeby należy dzwonić pod numer alarmowy Straży Miejskiej 986. Dodatkowych informacji na temat zajęć edukacyjnych udziela Referat Profilaktyki Straży Miejskiej (ul. Młynarska 43/45 tel. 022 598 60 31).

Zgłoszenia placówek dotyczące przeprowadzenia zajęć edukacyjnych podczas ferii prosimy przesyłać na adres, faks lub mailem (z logo placówki):


Straż Miejska m.st. Warszawy
Referat Profilaktyki
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

faks: 022 598 60 25

e-mail: profilaktyka@strazmiejska.waw.pl

W zgłoszeniu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za umawianie zajęć oraz nr telefonu.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

krew4

Baner x edycji konkursu

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy