Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

2016 11 70lat kontroliW październiku strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska kontynuowali kontrole warsztatów samochodowych. W tym miesiącu przeprowadzili ich siedemdziesiąt.

W ramach swoich uprawnień – nadanych przez Prezydent Warszawy – funkcjonariusze sprawdzają, jak właściciele warsztatów gospodarują odpadami. Jeśli w trakcie kontroli stwierdzą, że gospodarka odpadami produkcyjnymi prowadzona jest niezgodnie z przepisami przekazują informację o ujawnionych uchybieniach właściwym terytorialnie jednostkom zajmującym się ochroną środowiska.

Efektem październikowych wizyt było ujawnienie trzydziestu nieprawidłowości. W 21 przypadkach były to uchybienia związane ze zbieraniem odpadów komunalnych niezgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy zakończone dwudziestoma mandatami karnymi kredytowanymi oraz wydaniem jednego polecenia.
Kontrole trwają.

Spalanie pazdziernik 2016 02Smieci pazdziernik 2016 01Smieci pazdziernik 2016 02

Smieci pazdziernik 2016 03Smieci pazdziernik 2016 04

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy