2018 11 ursus smieci 06Funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska w październiku podjęli czynności w sprawie gromadzenia odpadów i stanu sanitarno – porządkowego na terenie jednej z posesji znajdującej się w dzielnicy Ursus.

W trakcie dokładnej kontroli stwierdzono:
- duże ilości odpadów komunalnych i bytowych,
- elektrośmieci,
- gabaryty,
- brak instalacji wodno - kanalizacyjnej.

W stosunku do właściciela terenu zastosowano środki przewidziane prawem. Wydano także polecenie uprzątnięcia terenu nieruchomości. W połowie listopada funkcjonariusze przeprowadzili ponowną kontrolę. Wszystkie odpady zostały usunięte. Nieruchomość została wyposażona w przenośną toaletę z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne.


  • 2018_11_ursus_smieci_01
  • 2018_11_ursus_smieci_02
  • 2018_11_ursus_smieci_03
  • 2018_11_ursus_smieci_04
  • 2018_11_ursus_smieci_05
  • 2018_11_ursus_smieci_06
  • 2018_11_ursus_smieci_07
  • 2018_11_ursus_smieci_08