logo gora
logo dol

Statystyki

wezwanie

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

 Do zadań Referatu Szkolenia należy w szczególności:
 
 • określanie potrzeb i planowanie szkoleń pracowników Straży Miejskiej,
 • we współdziałaniu z kierownikami komórek organizacyjnych Straży Miejskiej;
 • prowadzenie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy w Straży Miejskiej;
 • przeprowadzanie testów sprawności fizycznej dla kandydatów na strażników;
 • organizowanie i nadzorowanie szkolenia podstawowego dla strażników;
 • organizowanie i nadzorowanie szkoleń specjalistycznych dla pracowników Straży Miejskiej;
 • prowadzenie cyklicznych szkoleń doskonalących dla strażników;
 • dokonywanie oceny jakości szkoleń poprzez ankietowanie i rozpytywanie ich uczestników;
 • przygotowywanie strażników do udziału w zawodach i innych imprezach sportowych promujących Straż Miejską;
 • organizacja zajęć samoobrony;
 • prowadzenie dokumentacji oraz kontrola uprawnień i obowiązków pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • obsługa administracyjno-biurowa Komisji ds. podnoszenia kwalifikacji i dodatkowych świadczeń;
 • prowadzenie ewidencji szkoleń podstawowych, doskonalących i specjalistycznych pracowników Straży Miejskiej;
 • udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Straży Miejskiej procedurami, z zakresu zadań realizowanych przez referat.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka